Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka

    • Nr przetargu I

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian