Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki gruntami

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 01.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.12.2016
  • Data wejścia w życie 01.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 18/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki gruntami
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 54 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian