Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.03.2019
  • Data wejścia w życie 27.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 16/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyboru sołtysa
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz §24 i 25 statutu sołectwa Czarne Błoto, przyjętego uchwałą nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Czarne Błoto (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010 r. nr 160 poz. 2012 oraz z 2019 r. poz. 790)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian