Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.10.2018
  • Data wejścia w życie 22.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 16/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dni 7 lutego 2011 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian