Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 27.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.03.2019
  • Data wejścia w życie 27.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 15/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie §4 ust. 15 Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały XXVI/165/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian