Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania pomieszczeń przychodni w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2020
  • Data wejścia w życie 28.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania pomieszczeń przychodni w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian