Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 września 2018 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 03.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.09.2018
  • Data wejścia w życie 03.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian