Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 grudnia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.12.2020
  • Data wejścia w życie 09.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz 1320) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian