Zarządzenie nr 12/2021 Wójta gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian