Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i załatwiania rozstrzygania spraw.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 03.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 03.01.2019
  • Data wejścia w życie 03.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych i wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i załatwiania rozstrzygania spraw.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian