Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.03.2021
  • Data wejścia w życie 26.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610), w związku z uchwałą nr XXV/188/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian