Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zławieś Wielka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2020
  • Data wejścia w życie 16.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zławieś Wielka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), §5 ust. l, pkt 4-6 i 8 i §7 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. l599), Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno - Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP (M.P. z 2019 r. poz. 15) oraz Zarządzenia Nr 225/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pomorskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie opracowania Planów operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian