Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.10.2020
  • Data wejścia w życie 16.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. l, art 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), w związku z art.19 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 poz. 1856 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian