Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.11.2019
  • Data wejścia w życie 25.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 10/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian