Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Domu Kultury w Górsku za rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wója Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2018
  • Data wejścia w życie 28.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Domu Kultury w Górsku za rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian