Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.10.2017
  • Data wejścia w życie 19.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na postawie §3 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2011 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian