Zarządzenie 45/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzęczowie

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 31.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.08.2016
  • Data wejścia w życie 31.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 45/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powierzenia stanowiska oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzęczowie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890 oraz z 2016 r. poz. 446), art. 36 a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 3 pkt 5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami, Dz. U. z 2015 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian