Zarządzenie 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.11.2016
  • Data wejścia w życie 28.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 14/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 3 ust. 1 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Złejwsi Wielkiej wprowadzonego zarządzeniem 5/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2011 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian