Zarządzenie 13/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2016
  • Data wejścia w życie 14.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 13/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans stopień nauczyciela mianowanego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póżn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian