Zarządzenie 12/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2016 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 21.09.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.09.2016
  • Data wejścia w życie 21.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 12/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian