Zapytanie ofertowe w ramach sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór ofert w ramach następujących zadań:

zadanie 1: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 4 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIX/200/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

zadanie 2: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 3 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXIX/199/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

zadanie 3: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 256/2 oraz 260 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 8,5 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXI/210/2017 z dnia 17 maja 2017 r.

zadanie 4: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/16 położonej w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 5 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXI/212/2017 z dnia 17 maja 2017 r.

zadanie 5: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 0,8 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXII/217/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

zadanie 6: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 0,8 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXII/218/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

zadanie 7: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo-wschodniej części miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka. Obszar ww. działek o łącznej pow. ok. 2 ha zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXII/219/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian