Wzory Informacji/Deklaracji na podatek rolny , leśny, od nieruchomości i od środków

Wzory Informacji/Deklaracji na podatek rolny , leśny, od nieruchomości i od środków oraz  załączniki do tych druków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje

Rejestr zmian