Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2019-10-04 09:50:09 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górsk Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2018 r. poz.  2204, 2348, z 2019 r.… Szczegóły
47 2019-10-04 09:47:11 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Zławieś Mała Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: L.p. Położenie Nr działki Pow. (ha) KW Cena z VAT Wadium Przeznaczenie 1. Zławieś Mała ul. Topolowa… Szczegóły
48 2019-10-04 09:35:48 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
49 2019-10-04 09:28:38 Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
50 2019-10-04 08:52:31 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
51 2019-10-04 08:45:13 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 40/24 położonej w miejscowości Rozgarty do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
52 2019-10-04 08:39:07 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
53 2019-10-04 08:32:25 Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
54 2019-10-04 08:26:39 Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
55 2019-10-04 08:10:50 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Cichoradzu Szczegóły
56 2019-10-04 07:49:20 Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Zławieś Wielka na lata 2019 - 2021 Szczegóły
57 2019-10-03 15:00:01 Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie "Stop dla smogu 2019" Szczegóły
58 2019-10-02 07:29:50 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji RL.6220.20.2016 Zławieś Wielka, dnia 30 września 2019r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.20.2016 Na podstawie: • art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
59 2019-10-01 16:02:33 „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ogłoszenie nr 604495-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. Gmina Zławieś Wielka: „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
60 2019-09-30 09:30:27 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o zebraniu materiału dowodowego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zławieś Wielka, dnia 30 września 2019r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2019 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 115 116 117 »