Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
46 2021-10-22 12:20:39 Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
47 2021-10-22 11:58:54 Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
48 2021-10-22 11:53:28 OBWIESZCZENIE BD.6733.26.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Zławieś Wielka, dnia 20 października 2021 r. OBWIESZCZENIE  BD.6733.26.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), oraz w związku… Szczegóły
49 2021-10-22 11:50:09 OBWIESZCZENIE BD.6733.28.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Zławieś Wielka, dnia 21 października 2021 r. OBWIESZCZENIE BD.6733.28.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), oraz w związku… Szczegóły
50 2021-10-22 11:44:22 Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
51 2021-10-22 11:28:32 Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Szczegóły
52 2021-10-22 11:22:16 Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielkaw 2021 r. Szczegóły
53 2021-10-22 11:17:48 Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej na rok 2020 Szczegóły
54 2021-10-22 11:15:53 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020 Szczegóły
55 2021-10-22 11:13:18 Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku na rok 2020 Szczegóły
56 2021-10-22 10:58:04 Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szczegóły
57 2021-10-22 10:53:12 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Zarośle Cienkie Szczegóły
58 2021-10-22 09:10:43 Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
59 2021-10-22 09:04:03 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
60 2021-10-22 08:59:48 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 187 188 189 »