Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2019-10-21 09:56:51 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
32 2019-10-21 08:36:42 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2018 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
33 2019-10-21 07:49:00 Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury I Sportu w Złejwsi Małej Szczegóły
34 2019-10-21 07:45:34 Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Szczegóły
35 2019-10-21 07:35:23 Księga Rejestrowa Domu Kultury w Górsku Szczegóły
36 2019-10-18 13:22:39 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Zławieś Wielka, 18 października 2019r. OBWIESZCZENIE  RL.6151.7.2019 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do… Szczegóły
37 2019-10-18 08:47:52 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
38 2019-10-18 08:44:46 Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości należącej do ITALEXPRESS Spółka z o.o. Szczegóły
39 2019-10-18 08:40:05 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
40 2019-10-17 10:37:39 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Zławieś Wielka, 16 października 2019r. OBWIESZCZENIE RL.6151.6.2019 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do… Szczegóły
41 2019-10-17 09:51:08 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28.08.2019 r. https://www.youtube.com/watch?v=V_O7AFRpXuE Szczegóły
42 2019-10-17 09:47:48 OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 23 października 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XI sesja Rady Gminy z następującym… Szczegóły
43 2019-10-17 09:23:12 Petycja z dnia 18.09.2019 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc - Efekt sp z o.o. Przedmiot… Szczegóły
44 2019-10-16 14:07:26 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.29.2019  Zławieś Wielka, dnia 11 października 2019 r. BD.6733.29.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
45 2019-10-15 15:58:34 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2019 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zławieś Wielka, dnia 15 października 2019r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2019 Na podstawie: • art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 116 117 118 »