Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2021-11-03 14:09:33 Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2021 roku Szczegóły
32 2021-11-03 08:25:36 OBWIESZCZENIE RL.6151.4.2021 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Szarak w roku gospodarczym 2021/2022 Zławieś Wielka, 3 listopada 2021r. OBWIESZCZENIE RL.6151.4.2021 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2020 poz. 1683/, podaje do… Szczegóły
33 2021-11-03 08:01:53 Sprawozdanie o NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 Szczegóły
34 2021-11-02 08:50:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.9.2021 z dnia 25 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 25 października 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2021 Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust.… Szczegóły
35 2021-11-02 08:47:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.20.2021 z dnia 26 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 26 października 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.20.2021 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia Zgodnie z art. 49… Szczegóły
36 2021-11-02 08:44:44 OBWIESZCZENIE RL.6151.3.2021 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Wieniec w roku gospodarczym 2021/2022 Zławieś Wielka, 29 października 2021r. OBWIESZCZENIE RL.6151.3.2021 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2020 poz. 1683/, podaje do… Szczegóły
37 2021-11-02 08:33:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.27.2021 z dnia 26 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 26 października 2021 r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.27.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.… Szczegóły
38 2021-11-02 08:28:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.25.2021 z dnia 26 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 26 października 2021 r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.25.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,… Szczegóły
39 2021-11-02 08:23:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.16.2021 z dnia 27 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 27 października 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.16.2021 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
40 2021-11-02 08:19:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6620.19.2020 z dnia 29 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 29 października 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.19.2020 Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust.… Szczegóły
41 2021-10-26 15:34:26 Z A W I A D O M I E N I E BD.6730.287.2021 o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zławieś Wielka, dnia 26 października  2021 r.      Z A W I A D O M I E N I E     BD.6730.287.2021  W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w… Szczegóły
42 2021-10-26 15:31:37 OBWIESZCZENIE BD.6733.29.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zławieś Wielka, dnia 26 października 2021 r. OBWIESZCZENIE BD.6733.29.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), oraz w związku… Szczegóły
43 2021-10-26 14:02:21 Informacja o wszczęciu postępowaniu GD.ZUZ.5.4210.387.2021.WK z dnia 19.10.2021 r. Informacja o wszczęciu postępowaniu GD.ZUZ.5.4210.387.2021.WK z dnia 19.10.2021 r. Szczegóły
44 2021-10-26 12:55:00 OBWIESZCZENIE RL.6151.2.2021 o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Ostromecko - Zdrój w roku gospodarczym 2021/2022 Zławieś Wielka, 26 października 2021r. OBWIESZCZENIE RL.6151.2.2021 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2020 poz. 1683/, podaje do… Szczegóły
45 2021-10-26 12:51:14 OBWIESZCZENIE BD.6733.33.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zławieś Wielka, dnia 26 października 2021 r. OBWIESZCZENIE BD.6733.33.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 187 188 189 »