Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
16 2019-10-23 08:26:46 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2003 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) Szczegóły
17 2019-10-23 08:11:31 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
18 2019-10-23 07:59:38 Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
19 2019-10-21 14:09:50 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.263.2019.BP z dnia 09.10.2019 r. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego znak AB.6740.9.263.2019.BP z dnia 09.10.2019 r. Szczegóły
20 2019-10-21 13:47:45 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka Ogłoszenie nr 612668-N-2019 z dnia 2019-10-21 r. Gmina Zławieś Wielka: „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy… Szczegóły
21 2019-10-21 09:56:51 Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
22 2019-10-21 08:36:42 Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2018 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
23 2019-10-21 07:49:00 Księga Rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury I Sportu w Złejwsi Małej Szczegóły
24 2019-10-21 07:45:34 Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Szczegóły
25 2019-10-21 07:35:23 Księga Rejestrowa Domu Kultury w Górsku Szczegóły
26 2019-10-18 13:22:39 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Zławieś Wielka, 18 października 2019r. OBWIESZCZENIE  RL.6151.7.2019 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do… Szczegóły
27 2019-10-18 08:47:52 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
28 2019-10-18 08:44:46 Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości należącej do ITALEXPRESS Spółka z o.o. Szczegóły
29 2019-10-18 08:40:05 Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru sołtysa Szczegóły
30 2019-10-17 10:37:39 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Zławieś Wielka, 16 października 2019r. OBWIESZCZENIE RL.6151.6.2019 Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 115 116 117 »