Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2746 2016-04-13 13:53:02 Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka Szczegóły
2747 2016-04-13 13:50:07 Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka Szczegóły
2748 2016-04-13 13:41:21 Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zławieś Wielka Szczegóły
2749 2016-04-13 13:25:36 Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu. Szczegóły
2750 2016-04-13 13:21:05 Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
2751 2016-04-13 13:16:36 Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Toporzysko, Zławieś Mała i Rozgarty. Szczegóły
2752 2016-04-13 13:12:25 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły
2753 2016-04-13 13:09:30 Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zławieś Wielka oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
2754 2016-04-13 12:42:27 Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. Szczegóły
2755 2016-04-13 12:37:19 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
2756 2016-04-13 12:31:55 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Na podst. art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 . poz. 1515 z późn. zm.) art. 15 ust. 2a, 2b i… Szczegóły
2757 2016-04-13 12:04:59 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
2758 2016-04-13 12:03:42 Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rzęczkowie Na podst. art. 30 ust. 1. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),… Szczegóły
2759 2016-04-13 11:38:57 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515) oraz art. 257 ustawy z… Szczegóły
2760 2016-04-13 11:36:41 Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Na podst. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.… Szczegóły
« 1 2 3 181 182 183 184 185 186 187 188 »