Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2731 2016-04-14 12:36:47 Obwieszczenie RL.6220.11.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża \"Pędzewo V" Zławieś Wielka, dnia 25 lutego 2016 r. RL.6220.11.8.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
2732 2016-04-14 12:34:52 Obwieszczenie RL.6220.11.6.2015 o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku w m. Pędzewo Zławieś Wielka, dnia 22 lutego 2016 r. RL.6220.11.6.2015 OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia… Szczegóły
2733 2016-04-14 12:33:37 Postanowienie RL.6220.11.5.2015 w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku w m. Pędzewo Zławieś Wielka, dnia 22 lutego 2016 r. RL.6220.11.5.2015     POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.… Szczegóły
2734 2016-04-14 12:31:32 Obwieszczenie RL.6220.13.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Pędzewo. Zławieś Wielka, 22 lutego 2016 r. RL.6220.13.4.2015  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,… Szczegóły
2735 2016-04-14 12:30:03 Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka Zławieś Wielka, 15 lutego 2016 r. RL.6220.12.4.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r,… Szczegóły
2736 2016-04-14 12:23:24 Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie Zławieś Wielka, dnia 10 lutego 2016 r. RL.6220.10.8.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
2737 2016-04-14 12:20:49 Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Zławieś Wielka, dnia 8 lutego 2016 r. RL.6220.10.6.2015 OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Zławieś Wielka postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia… Szczegóły
2738 2016-04-14 12:18:20 Postanowienie RL.6220.10.5.2015 w sprawie podjęcia postępowania na rozbudowę zakładu w Czarnym Błocie dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543. Zławieś Wielka, dnia 8 lutego 2016 r. RL.6220.10.5.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.… Szczegóły
2739 2016-04-14 12:03:59 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
2740 2016-04-13 14:45:07 Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2014 -2018 Przewodniczący Rady Gminy  Piotr Pawlikowski -  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz: 14:00-16:00, Urząd Gminy sala nr 33 ; telefon: (56) 674-13-29 Zastępcy Przewodniczącego Rady… Szczegóły
2741 2016-04-13 14:37:00 Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Zławieś Wielka kadencji 2014 - 2018 Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Adres Numer Telefonu Rady Sołeckie 1. Cegielnik Małgorzata Barlik Cegielnik 32 87-134 Zławieś Wielka kom. 533 308 491 1. Sawicki Jerzy 2. Urbańska Helena… Szczegóły
2742 2016-04-13 14:10:55 Epuap Aby uzyskać informację czym jest Epuap oraz jak korzystać z e-usług kliknij tutaj Szczegóły
2743 2016-04-13 14:06:32 Profil zaufany   Aby uzyskać informacje jak założyć Profil zaufany kliknij tutaj Szczegóły
2744 2016-04-13 13:57:43 Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
2745 2016-04-13 13:55:21 Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko - gmina Zławieś Wielka Szczegóły