Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1726 2016-04-12 08:51:46 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. 1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051… Szczegóły
1727 2016-03-24 15:05:35 Informacja o petycjach Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i… Szczegóły
1728 2016-02-16 09:22:18 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za 2015 Kwartał I Rb-27s I kwartał 2015 Rb-28s I kwartał 2015 Rb-N I kwartał 2015 Rb-NDS I kwartał 2015 RBZ I kwartał 2015 Kwartał II Rb-27s II kwartał 2015 Rb-28s II… Szczegóły
1729 2016-02-09 14:00:10 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Zławieś  Wielka, dnia 19 stycznia 2016r. RL.6220.13.3.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z… Szczegóły
1730 2016-02-09 13:52:24 Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka  Zławieś  Wielka, dnia 12 stycznia 2016r. WÓJT GMINY Zławieś Wielka powiat toruński RL.6220.12.3.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U.… Szczegóły
1731 2016-02-09 13:43:48 Zawiadomienie WOO.4202.1.2015.KŚ.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Zawiadomienie WOO.42.02.1.2015.KŚ.21 Szczegóły
1732 2016-02-09 13:38:44 Postanowienie RL. 6220.11.4.2015 zawieszające postępowanie ooś do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko - wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża Pędzewo V Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r. RL.6220.11.4.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie… Szczegóły
1733 2016-02-09 13:32:16 Postanowienie RL.6220.10.4.2015 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Czarne Błoto dz. 166/16, 166/21,542, 543 rozbudowa zakładu produkcyjnego Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r. RL.6220.10.4.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie… Szczegóły
1734 2016-02-09 13:27:55 Obwieszczenie RL.6220.2.8.2015 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - stacja paliw w Siemoniu dz. 334/2 Zławieś Wielka,  11 stycznia 2016 r. RL.6220.2.8.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego… Szczegóły
1735 2016-02-09 13:24:15 Postanowienie RL.6220.2.7.2015 sprostowanie omyłki stacja paliw w Siemoniu działka nr 334/2 Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r. RL.6220.2.7.2015 POSTANOWIENIE Wójt Gminy Zławieś Wielka, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. / Dz. U.… Szczegóły
1736 2016-02-09 13:04:56 Wykaz kont Urzędu Gminy Zławieś Wielka Konto Urzędu Gminy Zławieś Wielka: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 BS Toruń O/Zławieś Wielka WPŁATY WADIUM: 10 9511 0000 2005 0025 0320 0005 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY : 69 9511… Szczegóły
1737 2016-02-09 12:56:18 Stawki podatków i opłat na rok 2015 Uprzejmie informujemy, że w roku 2015 stawki w podatku od nieruchomości i  opłaty targowej nie ule­gną zmianie i będą wynosić: 1. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,66… Szczegóły
1738 2016-02-09 11:51:20 Budżet Gminy na 2016 rok Szczegóły
1739 2016-02-09 11:31:28 Projekt Budżetu na 2016 rok Projekt Budżetu na rok 2016 cz. I Projekt Budżetu na rok 2016 cz. II Projekt Budżetu na rok 2016 cz. III   Szczegóły
1740 2016-02-08 13:23:52 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej: 1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej lub w inny sposób (np. na portalu Urzędu… Szczegóły
« 1 2 3 113 114 115 116 117 »