Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1726 2017-02-22 11:20:01 Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Szczegóły
1727 2017-02-22 10:49:01 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016 Szczegóły
1728 2017-02-22 07:47:19 Petycja z dnia 8 lutego 2017 r. 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa… Szczegóły
1729 2017-02-21 13:24:39 Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu i nabycia własności budynków i urządzeń Szczegóły
1730 2017-02-21 12:35:40 Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
1731 2017-02-21 12:29:54 Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015 - 2023 Szczegóły
1732 2017-02-17 11:11:54 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Małgorzaty Wiśniewskiej Szczegóły
1733 2017-02-17 10:50:53 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Rafała Żelazka Szczegóły
1734 2017-02-17 10:02:25 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Artura Winogrodzkiego Szczegóły
1735 2017-02-17 09:58:26 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Wiolety Warzochy Szczegóły
1736 2017-02-17 09:40:06 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Czesławy Walkowiak Szczegóły
1737 2017-02-17 09:26:15 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Sławomira Składanka Szczegóły
1738 2017-02-17 09:19:01 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Józefa Rassaka Szczegóły
1739 2017-02-17 09:09:27 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Andrzeja Pyzika Szczegóły
1740 2017-02-17 08:47:30 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Bogdana Pawłowskiego Szczegóły
« 1 2 3 113 114 115 116 117 118 119 144 145 146 »