Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1711 2016-04-12 15:04:27 Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
1712 2016-04-12 15:01:48 Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 Szczegóły
1713 2016-04-12 14:55:51 Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
1714 2016-04-12 14:44:02 Protokół XVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 r. Szczegóły
1715 2016-04-12 14:36:18 Ogłoszenie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 14ºº w Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (siedziba GOPS) odbędzie się nadzwyczajna XIX sesja Rady… Szczegóły
1716 2016-04-12 13:13:33 RIO - opinie na 2016 rok Szczegóły
1717 2016-04-12 12:59:54 Władze Gminy Zławieś Wielka Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka pokój nr 23 - I piętro, tel. 56 678-09-13 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w każdy wtorek w… Szczegóły
1718 2016-04-12 12:58:42 Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Kierownik Referatu Marzena Kuzera - 56 674 13 46 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych Małgorzata Dusza - 56 674 13 45 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych Karolina Kowalska - 56 674 13… Szczegóły
1719 2016-04-12 12:55:18 Referat Rozwoju i Promocji Zastępca Wójta Krzysztof Rak - 56 674 13 28 Stanowisko ds. przygotowania inwestycji  i zamówień publicznych Piotr Grodzki - 56 674 13 35 Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy EU Monika Ryngwelska… Szczegóły
1720 2016-04-12 12:53:51 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu Joanna Sucharska - 56 674 13 33 Stanowisko ds. gospodarki gruntami Krzysztof Bruzdowski - 56 674 13 47 Stanowisko ds. gospodarki gruntami Władysława Piotrowska - 56 674 13… Szczegóły
1721 2016-04-12 12:52:26 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Sekretarz Gminy Grażyna Krystosiak - 56 674 13 22 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Kamila Andrzejewska - 56 674 674  13 11 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów Sylwia… Szczegóły
1722 2016-04-12 12:50:19 Referat Finansowy Skarbnik Gminy Justyna Brzozowska - 56 674 13 31 Zastępca Skarbnika Joanna Chacińska - 56 674 13 30 Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Kleibor - 56 674 13 32 Stanowisko… Szczegóły
1723 2016-04-12 12:48:08 Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Kierownik USC Katarzyna Cimoch 56 674 13 51 Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych Karolina Majewska  56 674 13 51 Szczegóły
1724 2016-04-12 12:36:35 Uchwała nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
1725 2016-04-12 08:51:46 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. 1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051… Szczegóły
« 1 2 3 112 113 114 115 116 117 »