Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-03 09:49:22 Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Zławieś Wielka Szczegóły
2 2020-04-03 09:24:02 Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie nadania nawy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim Szczegóły
3 2020-04-03 08:36:24 Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w centralnej części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka   Szczegóły
4 2020-04-02 09:50:12 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spozycia na terenie gminy Zławieś Wielka za rok 2019 Szczegóły
5 2020-04-01 14:18:31 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ogłasza się w Biuletynie Informacji… Szczegóły
6 2020-04-01 12:26:23 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W związku z ograniczeniem przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informujemy, że:… Szczegóły
7 2020-03-31 10:37:03 Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
8 2020-03-30 07:58:47 Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
9 2020-03-30 07:50:34 Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
10 2020-03-27 13:42:45 Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
11 2020-03-27 13:05:38 Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
12 2020-03-27 12:57:46 Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Szczegóły
13 2020-03-27 12:37:10 Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko. Szczegóły
14 2020-03-27 11:52:25 Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok.   Szczegóły
15 2020-03-27 11:32:46 Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
« 1 2 3 4 131 132 133 »