Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-18 14:39:08 „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2021 Zobacz powiązane ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.)… Szczegóły
2 2021-10-18 14:15:01 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
3 2021-10-18 14:12:23 Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 90/10 położonej w miejscowości Zarośle Cienkie do gminnego zasobu nieruchomości   Szczegóły
4 2021-10-18 14:05:02 Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 195/6 położonej w miejscowości Górsk do gminnego zasobu nieruchomości   Szczegóły
5 2021-10-18 14:01:42 Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 100/1 położonej w miejscowości Zławieś Mała do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
6 2021-10-18 13:32:01 Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Szczegóły
7 2021-10-18 13:23:08 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Szczegóły
8 2021-10-18 13:11:34 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę Szczegóły
9 2021-10-18 13:08:14 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
10 2021-10-18 09:49:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6620.12.2018 z dnia 13 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 13 października 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.12.2018 Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust.… Szczegóły
11 2021-10-18 09:42:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.26.2021 z dnia 12 października 2021 r. Zławieś Wielka, dnia 12 października 2021 r.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.26.2021 o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RL.6220.23.2019 z dnia 2… Szczegóły
12 2021-10-18 09:06:00 Odwołanie licytacji nieruchomości Szczegóły
13 2021-10-18 07:30:54 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza III ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: L.p Położe nie nieruchomości Nr dz. Pow. (ha) KW Cena nierucho mości z VAT Wadium Przeznaczenie 1.… Szczegóły
14 2021-10-13 14:55:33 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce… Szczegóły
15 2021-10-12 10:16:51 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na podstawie uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego… Szczegóły
« 1 2 3 4 182 183 184 »