Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-06 13:54:05 Protokół z VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. Szczegóły
2 2019-12-06 13:52:31 Protokół z VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. Szczegóły
3 2019-12-06 13:50:22 Protokół z VI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. Szczegóły
4 2019-12-06 13:48:57 Protokół z V sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 kwietnia 2019 r. Szczegóły
5 2019-12-06 11:31:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.   Zławieś Wielka, dnia 5 grudnia 2019 r. BD.6733.21.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz… Szczegóły
6 2019-12-06 11:16:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.23.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 5 grudnia 2019 r. BD.6733.23.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.… Szczegóły
7 2019-12-04 11:21:41 Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok Szczegóły
8 2019-12-04 11:09:38 Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
9 2019-12-04 11:06:55 Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za rok 2018 Szczegóły
10 2019-12-04 11:03:26 Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku za rok 2018 Szczegóły
11 2019-12-04 10:58:51 Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 217/23 położonej w Skłudzewie Szczegóły
12 2019-12-04 10:46:11 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
13 2019-12-04 10:39:54 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku Szczegóły
14 2019-12-02 08:24:43 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
15 2019-12-02 08:11:11 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 118 119 120 »