Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-17 12:37:20 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. dotyczącą decyzji w sprawie inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn gm. Zławieś Wielka" Szczegóły
2 2021-06-17 12:33:06 Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej w sali nr 31 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Zławieś… Szczegóły
3 2021-06-17 07:24:05 Petycja z dnia 12.04.2021r. we sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Czarnowie 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Sołtys Sołectwa Czarnowo w imieniu mieszkańców… Szczegóły
4 2021-06-16 15:13:09 Wzory Informacji/Deklaracji na podatek rolny , leśny, od nieruchomości i od środków Wzory Informacji/Deklaracji na podatek rolny , leśny, od nieruchomości i od środków oraz  załączniki do tych druków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ Szczegóły
5 2021-06-16 14:47:21 OBWIESZCZENIE BD.6733.17.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zławieś Wielka, dnia 15 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIE BD.6733.17.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU      LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                                                     dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej,… Szczegóły
6 2021-06-16 14:44:56 OBWIESZCZENIE BD.6733.14.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zławieś Wielka, dnia 15 czerwca 2021 r.   OBWIESZCZENIE BD.6733.14.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                                                dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci… Szczegóły
7 2021-06-16 14:42:11 OBWIESZCZENIE BD.6733.13.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zławieś Wielka, dnia 15 czerwca 2021 r. OBWIESZCZENIE BD.6733.13.2021 O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej i… Szczegóły
8 2021-06-16 13:28:12 Uchwała nr XXX/228/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
9 2021-06-16 13:17:38 Uchwała nr XXX/227/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy o dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
10 2021-06-16 13:10:32 Uchwała nr XXX/226/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Szczegóły
11 2021-06-16 13:06:34 Uchwała nr XXX/225/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii o sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego Szczegóły
12 2021-06-16 11:39:21 Uchwała nr XXX/224/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
13 2021-06-16 11:36:36 Uchwała nr XXX/223/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2021 Szczegóły
14 2021-06-16 11:32:42 Uchwała nr XXX/222/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gutowo i Zławieś Mała Szczegóły
15 2021-06-15 16:08:16 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 174 175 176 »