Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-13 11:50:23 ZAWIADOMIENIE nr RL.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego Zławieś Wielka, dnia 9 sierpnia 2019r. ZAWIADOMIENIE nr RL.6220.17.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61, ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U… Szczegóły
2 2019-08-13 11:48:11 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.15.2019 Zławieś Wielka, dnia 12 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.15.2019 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojących paneli… Szczegóły
3 2019-08-09 07:49:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.18.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r. BD.6733.19.2019 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych… Szczegóły
4 2019-08-09 07:47:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.17.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r. BD.6733.17.2019 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej… Szczegóły
5 2019-08-09 07:45:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r. BD.6733.16.2019  OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej… Szczegóły
6 2019-08-09 07:44:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.16.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia 2019 r. BD.6733.16.2019  OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej… Szczegóły
7 2019-08-08 07:09:42 Obwieszczenie Wójta Gminy znak BD.6733.11.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 7 sierpnia  2019 r. BD.6733.11.2019  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w… Szczegóły
8 2019-08-05 07:38:18 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2019 Zławieś Wielka, dnia 5 sierpnia 2019r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2019 Na podstawie art. 10 § 1 uraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,… Szczegóły
9 2019-08-01 08:33:13 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 1 sierpnia 2019 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina… Szczegóły
10 2019-08-01 08:31:20 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina Zławieś Wielka 1 sierpnia 2019 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto oraz Górsk, gmina… Szczegóły
11 2019-07-31 11:18:31 Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
12 2019-07-29 10:55:45 informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego  Zławieś Wielka, 29 lipca 2019r. RL.6151.4.2019 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do… Szczegóły
13 2019-07-26 13:50:32 SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zławieś Wielka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski przyjmowane… Szczegóły
14 2019-07-25 15:14:52 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Szczegóły
15 2019-07-24 09:18:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 24 lipca 2019 r. BD.6733.18.2019 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu s/c… Szczegóły
« 1 2 3 4 109 110 111 »