Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-26 14:06:34 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26.06.2019 r. https://www.youtube.com/watch?v=k8R4013BVLI Szczegóły
2 2019-06-26 12:28:22 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka Piotra Pawlikowskiego Szczegóły
3 2019-06-26 12:24:44 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdyki Szczegóły
4 2019-06-26 11:33:44 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych                 Zławieś Wielka, dnia 26 czerwca 2019 r.   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy… Szczegóły
5 2019-06-26 09:20:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.12.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 26 czerwca 2019 r. BD.6733.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz w… Szczegóły
6 2019-06-24 13:40:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.19.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Zławieś Wielka, dnia 24 czerwca 2019 r. BD.6733.19.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy… Szczegóły
7 2019-06-19 20:17:08 Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się VII sesja Rady Gminy z następującym… Szczegóły
8 2019-06-18 09:42:50 Petycja z dnia 14.03.2018 r. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Pan Marek Kachnic Przedmiot petycji: Zwiększenie częstotliwości… Szczegóły
9 2019-06-18 09:38:59 Petycja z dnia 27.09.2018 Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Pan Bartłomiej Krystek Przedmiot petycji: Ujęcie w… Szczegóły
10 2019-06-18 08:17:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka 18 czerwca 2019 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina… Szczegóły
11 2019-06-18 08:15:41 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 18 czerwca 2019 r.     WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Czarnowo – gmina… Szczegóły
12 2019-06-17 13:29:20 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Wiolety Warzochy Szczegóły
13 2019-06-17 13:06:55 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Janusza Błędowskiego Szczegóły
14 2019-06-13 15:09:04 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Teresy Balickiej Szczegóły
15 2019-06-13 13:16:24 Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 105 106 107 »