Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-18 10:36:33 Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2012 r. Szczegóły
2 2020-09-18 10:14:28 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: Lp. Położenie działki Nr działki Pow. (ha) Cena wywoławcza z VAT Wadium Nr księgi wieczystej Przeznaczenie 1.… Szczegóły
3 2020-09-18 09:57:22 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 Zławieś Wielka, dnia 17 września 2020 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.10.2020 o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy… Szczegóły
4 2020-09-17 12:48:04 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
5 2020-09-17 10:03:20 Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego Ogłoszenie nr 586217-N-2020 z dnia 2020-09-17 r. Gmina Zławieś Wielka: „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu… Szczegóły
6 2020-09-17 07:34:08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2020 Zławieś Wielka, dnia 15 września 2020 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.7.2020 Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
7 2020-09-11 10:15:07 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2020 o umorzeniu postępowania Zławieś Wielka, dnia 11 września 2020r.. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2020 Na podstawie: • art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam o… Szczegóły
8 2020-09-09 15:15:53 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
9 2020-09-08 15:06:28 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku” Ogłoszenie nr 582728-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. Gmina Zławieś Wielka: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu… Szczegóły
10 2020-09-07 12:59:32 Zawiadomienie BD.6730.121.2020 Zławieś Wielka, dnia 7 września 2020 r. BD.6730.121.2020 Z A W I A D O M I E N I E W związku z zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie… Szczegóły
11 2020-09-07 12:56:24 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.11.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała na działkach o nr ewid. 205/1, 208/1 w miejscowości Zławieś Mała Zławieś Wielka, dnia 27 sierpnia 2020 r. OBWIESZCZENIE nr RL.6220.11.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.… Szczegóły
12 2020-09-07 07:37:46 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego GGN.683.8.2020.AM z dnia 24.08.2020 r.  Obwieszczenie Starosty Toruńskiego GGN.683.8.2020.AM z dnia 24.08.2020 r. Szczegóły
13 2020-09-03 07:16:47 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17z dnia 27 sierpnia 2020 r. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ ZOO.420.246.2019.EW.17z dnia 27 sierpnia 2020 r. Szczegóły
14 2020-08-27 11:16:35 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rozgarty, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
15 2020-08-27 11:13:59 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 154 155 156 »