Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-03 08:01:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.14.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Zławieś Wielka, dnia 3 lipca 2020  r. BD.6733.14.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz w… Szczegóły
2 2020-07-02 10:46:41 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I Ogłoszenie nr 557248-N-2020 z dnia 2020-07-02 r. Gmina Zławieś Wielka: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie… Szczegóły
3 2020-07-02 10:42:11 Wykaz lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. 192/1 w miejscowości Toporzysko stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  tj. Dz. U z 2020 r. poz.  65, 284, 471, 782 Wójt… Szczegóły
4 2020-07-01 14:51:42 Asfaltowanie Dróg Gminnych Ogłoszenie nr 557001-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Gmina Zławieś Wielka: „Asfaltowanie Dróg Gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze… Szczegóły
5 2020-07-01 13:04:48 Remont Drogi gminnej nr 100193C Ogłoszenie nr 556854-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Gmina Zławieś Wielka: „Remont Drogi gminnej nr 100193C” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu… Szczegóły
6 2020-07-01 12:21:55 Sprawozdania finansowe JST za rok 2018 Szczegóły
7 2020-06-30 13:46:20 Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Kolejny termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku odbędzie się 13 i 21 lipca 2020 r. w godzinach ustalonych z sekretariatem szkoły. Zakres badań kandydatów Badanie… Szczegóły
8 2020-06-30 11:26:43 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegóły
9 2020-06-30 09:15:58 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka w roku 2019 Szczegóły
10 2020-06-29 10:17:13 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 29.06.2020 r.     Zławieś Wielka, dnia 29 czerwca 2020 r. BD.6730.84.2020  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego W związku zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego… Szczegóły
11 2020-06-29 10:15:49 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.83.2020 z dnia 29.06.2020 r.     Zławieś Wielka, dnia 29 czerwca 2020 r. BD.6730.83.2020  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego W związku zakończeniem prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego… Szczegóły
12 2020-06-24 08:51:53 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 110/6 - udział 5506/17409 w miejscowości Rozgarty WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce… Szczegóły
13 2020-06-24 08:49:00 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 273/41 - udział 746/6079 w miejscowości Przysiek obręb Stary Toruń WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce… Szczegóły
14 2020-06-22 15:13:07 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
15 2020-06-22 09:22:00 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych – Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. UWAGA – prezentacja jest wyłącznie materiałem szkoleniowym, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Szczegóły
« 1 2 3 4 144 145 146 »