WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNEGO ORAZ INFORMACJA O REWITALIZACJI

  • Wydział Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia do 14 dni
  • Osoba kontaktowa Monika Czułkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 Przyjmowanie wniosków: Sekretariat - I piętro, pokój nr 20
  • Telefon kontaktowy 56 674 13 40
  • Miejsce odbioru osobiście: Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 3 lub przesłane za pośrednictwem poczty
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Opłata skarbowa
  • Opłaty Od wypisu- do 5 stron - 30 zł; powyżej 5 stron - 50 zł Od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   1. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).
   3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian