Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie Projektu uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian