Wykaz kont Urzędu Gminy Zławieś Wielka

Konto Urzędu Gminy Zławieś Wielka:
21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

WPŁATY WADIUM:
10 9511 0000 2005 0025 0320 0005

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY :
69 9511 0000 2005 0025 0320 0010

POŻYCZKI Z KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ:
02 9511 0000 2005 0025 1037 0001

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – POŻYCZKI MIESZKANIOWE:
80 9511 0000 2005 0025 0320 0006

Informacje

Rejestr zmian