Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest w drukach do pobrania.

Załączniki do wniosku

  1. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłaty

  1. Opłata skarbowa:  17 zł
  2. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zławieś Wielka – Bank Spółdzielczy  nr: 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia działka nr….”

Forma załatwienia

zaświadczenie

Przewidywany termin załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

  1. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

Uwagi

W przypadku, gdy działka objęta została ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian