Logotypy

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje społeczne
na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka
na lata 2016-2023

 Gmina Zławieś Wielka opracowuje Program Rewitalizacji na lata 2016-2023. Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu wszelkich uwag do zaprezentowanego programu rewitalizacji oraz zasad powołania i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Zławieś Wielka uwag, opinii i propozycji, które można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie Formularza uwag
  • wypełnienie Kwestionariusza ankiety

Wersje papierowe ww. formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, biuro Nr 11 – na parterze.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 16 listopada do 6 grudnia 2016 r., na obszarze gminy Zławieś Wielka, w formie badania ankietowego.

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 691-923-530 Justyna Przybyszewska

Wypełnione formularze można złożyć:

  1. drogą elektroniczną na adres ug[at]zlawies[dot]pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka;
  3. bezpośrednio w sekretariacie urzędu gminy – pokój nr 23 na I piętrze.

Wójt Gminy

 (-) Jan Surdyka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian