Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji- 598 zł

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

Procedura wydania decyzji lokalizacji celu publicznego:

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
Urząd przekazuje wniosek osobie posiadającej uprawnienia do przygotowania decyzji zgodnie z przepisem artykuł 50 ust. 4 „Ustawy planistycznej”
Wójt Gminy wydaje decyzję o lokalizacji celu publicznego.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego  można również złożyć poprzez formularz e-Puap, który dostępny jest tutaj

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian