Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z poźn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
Oświadczenie strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy
Kserokopia aktu notarialnego

Opłata skarbowa:

– 56 zł

Konto:

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001
BS Toruń O/Zławieś Wielka

Procedura wydania decyzji:

Złożenie wniosku o przeniesienie decyzjo o warunkach zabudowy wraz z załącznikami.
Wójt Gminy wydaje decyzję.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian