Władze Gminy Zławieś Wielka

Jan Surdyka

Wójt Gminy Zławieś Wielka

Jan Surdyka

pokój nr 23 – I piętro, tel. 56 678-09-13

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

w każdy wtorek w godzinach od 1100 do 1600

Zastępca Wójta

Krzysztof Rak – 56 674 13 28

Sekretarz Gminy

Grażyna Krystosiak – 56 674 13 22

Skarbnik Gminy

Justyna Brzozowska – 56 674 13 31

 

Informacje

Rejestr zmian