Uchwała nr XXXVIII/263/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2017
  • Data wejścia w życie 28.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/263/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2007)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian