Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 11.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3996
  • Nr aktu prawnego XXXVI/246/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 r. marca r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian