Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 11.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.11.2017
  • Data wejścia w życie 04.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3994
  • Nr aktu prawnego XXXVI/238/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian