Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 11.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.10.2017
  • Data wejścia w życie 11.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVI/236/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dni a8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 2016 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian