Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 21.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.02.2018
  • Data wejścia w życie 21.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIX/273/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian