Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 17.05.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym w trakcie publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym w trakcie publikacji
  • Nr aktu prawnego XXXI/209/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XV/84/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka, po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń - gmina Zławieś Wielka nie narusza ustaleń Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka przyjętego Uchwałą nr IX/116/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian