Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.04.2017
  • Data wejścia w życie 27.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/202/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian