Uchwała nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 25.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.03.2021
  • Data wejścia w życie 18.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.03.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1063
  • Nr aktu prawnego XXVIII/211/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 403 ust. 2, 4, i 5 i art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 2338 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian