Uchwała nr XXVII/203/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 04.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.02.2021
  • Data wejścia w życie 01.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.02.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 707
  • Nr aktu prawnego XXVII/203/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439,2361)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian