Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym w trakcie publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym w trakcie publikacji
  • Nr aktu prawnego XXVII/177/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)Uchwały nr XXXV/236/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części zachodniej i części wschodniej miejscowości Stary Toruń, Gmina Zławieś Wielka, po stwierdzeniu zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka uchwalonym Uchwałą IX/47/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2011 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr XX/116/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian