Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego XXVII/168/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dni a27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian