Uchwała nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 14.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.01.2021
  • Data wejścia w życie 14.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVI/201/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374 poz. 568 i poz. 695 i poz. 1175.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian